ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
พิธีไหวครู 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัยและรพ.สต.
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
รดน้ำ ดำหัว วันสงกรานต์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
แสดงความยินดีนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
แนะแนวสัญจร
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
สถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ทำบุญวัน มาฆบูชา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
พิธีเปิด สพม.บึงกาฬ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
มอบรางวัลและเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานในพื้นที่สหวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
บริจาคโลหิต “โลหิต ให้ชีวิต”
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
มอบทุนเสมอภาค กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 64
ผลงานแห่งความด้านข่าวสารของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 64
วิสัยทัศน์ สพม เขต 21
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64