ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานแห่งความด้านข่าวสารของโรงเรียน

วันที่ 22 มกราคม 2564. โรงเรียนศรีชมภูวิทยาได้รับเกียรติบัตรนด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) สังกันักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,19:17   อ่าน 58 ครั้ง