ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนเสมอภาค กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ นายประวิน. แก้วดวงแสง. ได้มอบเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,16:14   อ่าน 41 ครั้ง