ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 เมษายน 2564  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ  
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,20:10   อ่าน 8 ครั้ง