ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหวครู 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รำลึกนึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธฺ์ประสาทความรู้ให้ และทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ ศิษย์เองก็มีความรู้สึกใกล้ชิด เกิดความมั่นใจ มีผู้สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดี ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,11:56   อ่าน 46 ครั้ง